Ab 2017. Phiên bản đặt biệt .Odo: 5300km. Mối 99%. Bstp: 59H1-66661. 2 chìa 2 kiếng sổ bảo hành còn đầy đủ. Công chứng ủy quyền ok.
Lh: 01668888383- 0907957435 A HỒNG. CÓ GIAO LUU TRAO DOI XE BÙ TRỪ.