Kiểu dáng giống XE SHI. 150C. của hàn quốc. loại xe liên doanh kiểu dáng giống và đẹp y chang như xe ý vậy, chạy ra đường ko ai nhận ra, hình thức máy móc, chạy mạnh và rất êm nhẹ. bstp: 22t triệu. dt:

#xemaycu