dream thái 95 đầu 41.chạy 30k. sên nhông dĩa chưa thay mình sườn sơn còn như mới không vết trầy . căm óc u màu sáng chói còn đẹp . ĐÁNG ĐỂ ĐAM MÊ SƯU TẰM GIỜ TÌM ĐƯỢC CHIẾC XE CHẤT ZIN VÀ NƯỚC SƠN MÌNH SƯỜN CÒN NHƯ MỚI VẬY HƠI BỊ KHÓ.
ĐẦU NỒI CHƯA MỞ MÁY ÊM RU THÌ THẦM NHÍCH NHẸ LÀ VỢT. KHONG 1 TIẾNG ĐỘNG LẠ.
CỬA HÀNG MUA BÁN XE MÁY HỒNG AN.