Dung dịch nano làm bóng xe, bảo vệ lớp sơn gốc không bị bay màu khi ngoài nắng , làm mới xe hơn
1 lọ sử dụng 2-3 xe
Bạn tự tân trang làm mới chỉ 5-10 phút