Future neo fi 2008. Odo; 27k. Dau noi chua mở máy nổ em khong nghe tiéng và chạy con mạnh như xe thùng. Bstp; 5 số minh đung ten cong chứng ngay.
Lh: 0368888383-0907957435 A Hồng An
có giao luu trao đổi xe chính chủ bù trừ