wave thái 110 đk 2000. xe ZIN a-z. odo: 42k. căm niềng bô tem áo dàn lửa còn theo xe hết.
đầu nồi chưa mở máy êm ru. bstp" 4 số 1 chủ mua thùng sử dụng. lh: 0368888383- 0907957435 A HỒNG AN. Có giao luu trao đổi xe chính chủ.