kimco candy màu đỏ đen bánh mâm thắng đĩa số tp, 54x2 4756 giấy tờ đầy đủ, gia 9,8 triệu, xe đẹp máy êm, dáng đẹp, bán tại nhà ,nữ sử dụng, quân bình thạnh