JIAPENG 250 cc. XE ĐẶC CHỦNG DÀNH CHO NGÀNH GIAO THONG VN . NEN CHẤT LƯỢNG Y NHƯ XE NHẬT. xe thanh lí hqcn hồ sơ cầm tay ve sang tên ngay. xe kho trùm mềm óc tán 7 màu .chạy chưa tới 10k. ( SÊN NHÔNG DĨA THEO XE CHƯA THAY.2 VỎ ZIN CÒN ĐAS 2010) ĐẦU NỒI CHƯA MỞ MÁY ÊM RU
Có giao luu trao đổi xe chính chủ bù trừ.
GIÁ: 5X.000.000.