Mã sản phẩm : Fornix – A02N019L

Kích thước : 55 – 60 cm (Tăng giảm bằng tăng đưa bên trong nón)

Trọng lượng : 220g

Chất liệu : Xốp Polystyren ép đúc cao cấp