ma san pham fornix a02n024m kich thuoc vong dau 53 58cm tang giam bang tang dua ben trong non trong luong 240g chat lieu xop polystyrene ep duc cao cap