Mũ bảo hiểm mã A01N050L

Kích thước vòng đầu: 55-60 cm

Trọng lượng: 260 g

Chất liệu : Xốp Polystyren ép đúc cao cấp