nouvo 5 fi 2013. tem số 10. xe zin nguyên bản. odo: 22k. óc tán còn màu. bao máy chưa mở. máy êm ru chạy nhẹ o hú kêu. Bstp: 5 số . DỂ NHỚ. 1 chủ mua thùng công chứng ngay.
Lh; 0368888383-0907957435 A HỒNG AN.
có giao luu bù trừ xe chính chủ.
Giá: 16800000