Xe zin nguyên chiếc ngay chủ sang tên công chứng nhanh gọn ,tình trạng gần như nguyên vẹn
E xe này xăng điện tử nên lợi xăng ,và bềnh bỉ nói về zuzuki