Victoria attila màu đen thắng đĩa số 70g1, giấy tờ đầy đủ, giá 5,2 triệu, xe đẹp leng keng, máy êm ru, xem xe là thích ngay, bán tại nhà gần cầu sài gòn