WAVE A 110 ĐẦU 2018. MỚI CHẠY 23KM. 59L2-54567. SỐ KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ . LH: 0368888383 A HONG AN.
XEM XE DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ LÔF02P8Q11. TPHCM
CÓ GIAO LƯU BÙ TRỪ XE CHÍNH CHỦ.
Giá: 31.000.000