wave thái 1999. bao đâu noi chua mở máy êm và còn mạnh . phụ tùng theo xe còn nguyên vẹn chưa thay thế. hồ sơ cằm tay về sang tên ngay. . lh: 0368888383-0907957435 A HỒNG AN. xem xe Dương đình nghệ LÔF02P8Q11 TPHCM.