Dư dùng mình cần nhượng lịa một chiếc Atila Alizabet màu đỏ đen. thắng đỉa zing từ đầu tới đuôi. mới bóc keo xe rất mới máy móc nguyên bản chưa sữa chửa . xe như hình , chạy rất vọt lợi xăng. không vết trầy xem xe tại nhà giá ra đi 9tr8. công chứng sau khi mua ưa tiên sinh viên. học sinh.công nhân...vvvv