mình cần nhường lại một chiêc xe Jupiter MX thái đầu có tubo màu đen bạc bánh mân thắng đỉa. tình trạng xe trầy sước nhẹ theo năm tháng. máy móc nguyên bản chưa dụng chạm đầu lòng chưa rớt. chạy vọt lợi xăng mua về sử dụng thôi xem xe tại nhà giá ra đi 11tr5