giấy tờ sang tên xe máy, tags của Mua Bán Nhanh Xe Máy

, Trang 1

Sang tên đổi chủ xe máy mua khác tỉnh cần thủ tục gì?

Sang tên đổi chủ xe máy mua khác tỉnh cần thủ tục gì?

Theo Thông tư số 36/2010/TT-BCA ban hành ngày 12/10/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2010 quy định về việc đăng kí sang tên, di chuyển xe cụ thể như sau:
Sang tên đổi chủ xe cần giấy tờ thủ tục gì?

Sang tên đổi chủ xe cần giấy tờ thủ tục gì?

Theo quy định tại Mục B phần II của Thông tư số 06/2009/ TT- BCA (C11) ngày 11-3-2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và thay thế các Thông tư 01/2007/TT- BCA (C11), Thông tư 12/2008/TT- BCA (C11) của Bộ Công an, thủ tục sang tên đổi chủ cho

giấy tờ sang tên xe máy, tags của Mua Bán Nhanh Xe Máy, nội dung mới nhất về giấy tờ sang tên xe máy, Trang 1

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mbnxemay/domains/muabannhanhxemay.com/public_html/live/app/home/view/default/element/layout/_footer.phtml on line 115